Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

BUDŻET OBYWATELSKI 2015

image,2,0,0,0,p19h800ntm1tfrne417611nli1k463

Tak, jak w zeszłym roku, również i w 2015 mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty do tzw. budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest 2 mln złotych. Dla poszczególnych dzielnic wygląda to następująco:

Bobrek – 91.600zł
Górniki-59.200zł
Karb-106.300zł
Łagiewniki-122.500zł
Miechowice-253.700zł
Osiedle Gen. Ziętka-122.100zł
Rozbark-200.600zł
Stolarzowice-78.700zł
Stroszek-Dąbrowa Miejska-161.400zł
Sucha Góra -82.700zł
Szombierki-245.300zł
Śródmieście-475.900zł
Różnica polega na tym, że każda dzielnica otrzymuje po 50tyś., a później w zależności od ilości mieszkańców adekwatnie więcej.

Harmonogram:
do 31 maja – zgłaszanie projektów
do 21 sierpnia – weryfikacja zgłoszonych projektów
7-11 września -głosowanie
do 30 września – ogłoszenie wyników

Nowa uchwała zakłada pewne zmiany ? w tym roku projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane na terenach należących do gminy, ale nie na terenach szkół i przedszkoli.

Jest jeszcze jedna nowość. Projekt uchwały dopuszcza możliwość modyfikacji projektów na etapie ich opiniowania i weryfikacji. Niewykluczone bowiem, że i w tym roku nadesłane zostaną projekty, które będą dotyczyły tej samej inwestycji na tym samym terenie (np. budowy parkingu czy poszerzenia chodnika). Jeśli ich autorzy zgodzą się, wówczas projekty zostaną połączone, a poddane głosowaniu będą miały większą szansę na realizację (głosy nie będą się rozpraszać).

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy zamieszkujący daną dzielnicę. Składa się je na specjalnym formularzu, który zawiera imię i nazwisko zgłaszającego, jego adres i PESEL.

W formularzu trzeba podać tytuł projektu, jego szacunkowy koszt, opis i krótkie uzasadnienie. Każdy projekt musi być poparty co najmniej 15 podpisami mieszkańców danej dzielnicy. Można dołączyć do niego również dodatkową dokumentację, na przykład mapki, plany, szkice sytuacyjne.

Formularz propozycji projektu i lista poparcia do pobrania ze stronyhttp://www.bytom.pl/budzet-obywatelski-czekamy-na-projekty