Nowa Rada Miejska zaprzysiężona

ZAPRZYSIĘZENIE

Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej, która została wybrana w wyniku przyśpieszonych wyborów w dniu 16 września 2012 r. nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie.

Następnie Senior Rady Miejskiej, którym, jak się chwilę później okazało, była przyszła przewodnicząca nowopowstałej rady przejęła insygnia miejskie i poprowadziła dalszą część obrad.

W tajnym głosowaniu Danuta Skalska została wybrana nową przewodniczącą Rady Miejskiej w Bytomiu, a wiceprzewodniczącymi zostali: Andrzej Kostek, Jerzy Rogowski i Andrzej Wężyk.