Pozyskanie pieniędzy na wkład własny dla OSP Górniki

Podczas sesji Rady Miasta Bytom w dniu 25.07.2022r. radni przegłosowali projekt uchwały budżetowej, w której były zapewnione między innymi środki dla OSP Górniki potrzebne na wkład własny konieczny do pozyskania pieniędzy zewnętrznych na modernizację systemu ogrzewania strażnicy w Bytomiu- Górnikach (tj. wymiana kotła itd.).Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc strażakom i bardzo dziękuję za przychylność prezydentowi miasta i głosującym radnym  I.P. OSP GÓRNIKI