Miesięczne archiwum: Listopad 2013

„Dziwne” drzewo przy ul. Niepodległości 3

Mieszkańcy budynku zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 3 w Suchej Górze od wielu lat wnioskowali o wycięcie drzewa, które rosło po części na ich posesji a częściowo w pasie drogowym. Drzewo rozrywało podłoże w ich posesji, a korzenie dochodziły do murów budynku, niszcząc powoli ściany. Kilkakrotnie składali wniosek o wycięcie drzewa, ale bezskutecznie. Zainterweniowałam w tej sprawie w Zarządzie Zieleni i Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Po kilku miesiącach starań drzewo zostało wycięte.

NIEPODLEGŁOŚCI 3