Miesięczne archiwum: Lipiec 2022

Zabezpieczenie zejścia z posesji w strefie stanowisk postojowych przy ul. Tysiąclecia 16abc

Kilka miesięcy temu mieszkańcy bloku przy ul. Tysiąclecia 16 zwrócili się do mnie z prośbą o postawienie słupków przy zejściach z klatek do stanowisk postojowych. Miejsca te notorycznie były zastawiane przez samochody, a w budynku j.w. mieszka kilka osób niepełnosprawnych, które regularnie korzystają z dostosowań i pomocy karetki. Przez parkujące tam pojazdy dojazd np. pogotowia był utrudniony. Cieszę się, że udało się urzeczywistnić moje starania.
int. słupki
odp. słupkisłupki

Pozyskanie pieniędzy na wkład własny dla OSP Górniki

Podczas sesji Rady Miasta Bytom w dniu 25.07.2022r. radni przegłosowali projekt uchwały budżetowej, w której były zapewnione między innymi środki dla OSP Górniki potrzebne na wkład własny konieczny do pozyskania pieniędzy zewnętrznych na modernizację systemu ogrzewania strażnicy w Bytomiu- Górnikach (tj. wymiana kotła itd.).Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc strażakom i bardzo dziękuję za przychylność prezydentowi miasta i głosującym radnym  I.P. OSP GÓRNIKI

Sesja absolutoryjna 2021

Sesja absolutoryjna trwa! W jej trakcie podziękowałam za współpracę między klubami, bo dzięki niej udało się w naszym mieście bardzo dużo zrealizować. Pozyskane środki rządowe i środki miejskie wsparły wiele inwestycji. Inni radni wspominali o większości inwestycji, ja mówiłam o OSP Sucha Góra (wóz strażacki oraz termomodernizacja) a także o uprzątnięciu „bomby ekologicznej” przy ul. Górniczej. Prosiłam o remont ul. Galmanowej i Polnej. Potrzeb jest jeszcze wiele, ale mam nadzieję, że będą systematycznie realizowane. I.P.

sesja