UL. PRYWATNA W SUCHEJ GÓRZE

Ulica Prywatna w Suchej Górze posiada od niedawna nowo położoną kostkę brukową. Przy wjeździe na w/w ulicę widnieje znak ograniczający ładowność dla samochodów ciężarowych do 3,5t. Niestety po tej ulicy jeżdżą w związku z nieustającymi pracami deweloperskimi pojazd przekraczające dopuszczalną ładowność. Postanowiłam, po telefonach mieszkańców ul. Prywatnej, zająć się tym problemem. Po mojej interwencji, kontroli przez straż miejską oraz policję zaprzestano przewożenia materiałów budowlanych pojazdami o załadunku powyżej masy dopuszczalnej.

PRYWATNA 1 PRYWATNA 2 PRYWATNA 3 PRYWATNA 4 PRYWATNA 5