SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JAKO RADNEJ

Dzięki moim staraniom jako radnej w kadencji 2012-2014 oraz 2014-2018 udało się:

2012r.

 • wykonać boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 38 w Suchej Górze

2013r.

 • dokonać wymiany bram garażowych w OSP Sucha Góra oraz bramy wjazdowej na teren OSP Sucha Góra
 • wykonać chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Łokietka
 • przejęcie „Cider Centrum” przez kupców – liczne spotkania mające na celu uratowanie targowiska. Doprowadzenie do tego, że kupcy przyjęli targowisko jako stowarzyszenie i nie utracili miejsc pracy (dzierżawa na 10 lat)
 • postawić wiatę przystankową na ul. Łokietka – Bytom Sucha Góra

2014r.

 • pozyskać środki na wykonanie ogrodzenia w OSP Sucha Góra
 • wykonać siłownię na wolnym powietrzu w OSP Górniki
 • pozyskać środki na wykonanie oświetlenia na ul. Piotra Skargi w Bytomiu – Suchej Górze
 • doprowadzić do rozbiórki niebezpiecznego budynku przy ul. Górniczej 1 w Bytomiu – Suchej Górze (liczne interwencje w PINB, poszukiwanie właścicieli budynku itp.)
 • dzięki współpracy z innymi radnymi mojej dzielnicy pozyskać środki na wymianę nawierzchni na ul. Lazarówka w Bytomiu – Suchej Górze
 • wybudować  27 miejsc parkingowych przy ul. Strzelców Bytomskich tzw. rejon II
 • wymienić ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 23 w Bytomiu – Stroszku
 • wymienić nawierzchnię na ul. Partyzantów w Bytomiu – Suchej Górze (część ul. Partyzantów musi jeszcze zostać wykonana, o co będę zabiegała, jeśli mi Państwo zaufacie po raz 3)
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego pozyskać fundusze na namalowanie linii na poboczu w lesie stolarzowickim – ul Łokietka
 • wykonać nawierzchnię ul. Obrońców Westerplatte w Bytomiu – Suchej Górze

2015r.

 • zadbać o środki na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w Bytomiu / przy Kopalni oraz przy ul. Granicznej/ Podmiejskiej
 • wyremontować scenę w budynku OSP Sucha Góra
 • wymienić nawierzchni przy ul. Granicznej – Bytom Stroszek
 • pozyskać środki na wykonanie przejścia pomiędzy SP 23 a Polo Marketem
 • postawić wiatę przystankową na przystanku głównym na Stroszku w kierunku Bytomia

2016r.

 • pozyskać środki na remont i poszerzenie świetlicy dla dzieci w SP 23 w Bytomiu – Stroszku
 • pozyskać środki na garaż blaszany dla OSP Górniki
 • pozyskać środki na elementy placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 56
  w Bytomiu – Suchej Górze
 • pozyskanie środków na remont garaży w OSP Sucha Góra
 • pozyskać fundusze na nowe lokum dla Mniejszości Niemieckiej w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich, remont lokalu z wymianą witryny okiennej itd., wspieranie akcji prowadzonych przez Mniejszość Niemiecką
 • wykonać progi zwalniające na ul. Strzelców Bytomskich tzw. rejon II
 • wykonać progi zwalniające na ul. Herdy i Kadłubka

2017r.

 • wykonać zatoczki naprzemienne spowalniające ruch na ul. Wyszyńskiego
 • wykonać remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 56 w Suchej Górze
 • położyć chodnik tworzący tzw. „bezpieczną drogę do szkoły” przy Szkole Podstawowej nr 32 im. I Pułku Strzelców Bytomskich

2018r.

 • remont ulicy Kawki i Kokota na Suchej Górze (moje starania o wykonanie nawierzchni na tych drogach trwały od 2014r.)
 • zapewnić fundusze na budowę garażu dla OSP Stolarzowice
 • wyremontować pomieszczenie w SP 38 w Suchej Górze służące obecnie jako klasopracownia

Oprócz tego:

-od wielu lat staram się o wykonanie kanalizacji deszczowo-sanitarnej na ulicy Kadłubka w Suchej Górze (liczne spotkania z mieszkańcami i władzami miasta Bytom oraz Radzionków, mam głęboką nadzieję, że wreszcie uda się załatwić ten ważki temat.)

-od dwóch lat zabiegam o termomodernizację OSP Sucha Góra, temat dalej jest aktualny, wierzę, że ten temat uda się doprowadzić do finału

-udało się pomóc mieszkańcom ul. Hlonda w rozwiązaniu problemu
z uciążliwym lokatorem zagrażającym ich zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu.

Nie sposób wyliczyć wszystkich spraw, którymi się zajmowałam, ponieważ w ciągu tych sześciu lat było ich naprawdę sporo. Złożyłam mnóstwo interpelacji, wiele problemów w nich zawartych udało się rozwiązać.

Jeśli otrzymam od Państwa kolejny kredyt zaufania, będę się starała rozwiązywać nurtujące Państwa problemy we współpracy z innymi radnymi, bo uważam, że sprawy ważne dla miasta należy załatwiać „ponad podziałami”. Jest jeszcze wiele do zrobienia: remont części ulicy Partyzantów, ulic Galmanowej i Wiejskiej, Żołnierskiej, termomodernizacje budynków, nowe place zabaw, itd.  

Jako radna pracowałam systematycznie przez całe 6 lat, a nie na krótko przed wyborami.  Mam nadzieję, że Państwo to docenicie!

DRUK