BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWO – SANITARNEJ UL. KADŁUBKA I DŁUGA

Mieszkańcy Suchej Góry, a dokładniej mówiąc ulicy Kadłubka borykają się od wielu lat
z problemem braku na ich ulicy kanalizacji deszczowo – sanitarnej. Ponieważ ulica Kadłubka jest specyficznie usytuowana, wykonanie na niej kanalizacji wymagałoby przepompowni ścieków. Powstała więc koncepcja wykonania kanalizacji włączając w to tereny Radzionkowa, tzn. odcinek ulicy Długiej. Temat drążę od ponad dwóch lat, wreszcie jest światełko w tunelu:) Doszło do porozumienia między Radzionkowem a Bytomiem, wynikiem czego będzie wykonanie dokumentacji, a potem budowa kanalizacji deszczowo – sanitarnej na odcinku około 1km. Bardzo dziękuję Burmistrzowi Miasta Radzionków, Panu Gabrielowi Toborowi oraz Prezesowi BPK, Panu Dawidowi Ziębie za pomoc
i przychylność w rozwiązaniu tego tak ważnego dla mojej dzielnicy problemu.

BURMISTRZ TOBOR 001