Miesięczne archiwum: Grudzień 2012

MIEJSCA POSTOJOWE UL. HLONDA (OS. ZIĘTKA)

Na Osiedlu Ziętka na ulicy Hlonda jest duże zapotrzebowanie na miejsca postojowe/ parkingi. Większość mieszkańców posiada pojazdy mechaniczne, których niestety nie ma gdzie zaparkować. Napisałam interpelację w tej sprawie już w 2012r. W odpowiedzi otrzymałam informację, że opracowanie projektu nastąpi w 2013 r, a wykonanie zadania zostanie to ujęte w planie budżetowym na 2014r. Ze względu na ograniczony budżet nie udało się tego zadania zrealizować. Postanowiłam dalej drążyć temat. Doprowadziłam do spotkania przedstawicieli MZDiM z Panem Dyrektorem ds. Technicznych na czele z mieszkańcami z tej dzielnicy. Wnioski ze spotkania były jednoznaczne: miejsc do parkowania brakuje. Dlatego temat ten musi powrócić w roku następnym, co mieszkańcom obiecałam.

HLONDA 1 001 HLONDA 2 001

 

WSPÓŁPRACA MDK NR 1 Z KLUBEM „ZNICZ” NA STROSZKU

Na terenie Stroszka działa Klub „Znicz”. Do głównych form działalności klubu należą: sekcja teatralna dzieci, nauka gry na pianinie, sekcja plastyczna, taneczna, robótek ręcznych, klub seniora itd. Dużym wsparciem finansowym i osobowym była współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 w Bytomiu. Nauczyciele MDK świadczyli usługi na rzecz Klubu, do którego na zajęcia przychodzi mnóstwo dzieciaków i młodzieży ze Stroszka ale nie tylko. Poprosiłam o rozeznanie sprawy i ewentualne przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy. W odpowiedzi na moją interpelację otrzymałam informację, że ze względu na ograniczone środki finansowe związane z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych nie jest to możliwe. Ubolewam nad tym faktem, dlatego będę się starała jeszcze coś w tej sprawie wskórać.

znicz 1 001znicz 2 001

Kompleksowe zagospodarowanie boisk przy Szkole Podstawowej nr 38 w Suchej Górze

Jedną z pierwszych moich interpelacji była interpelacja ws. kompleksowego zagospodarowania boisk przy SP 38 w Suchej Górze. Teren przy szkole jest niezagospodarowany, a jest to świetne miejsce do wykonania boisk i ewentualnie placu zabaw. Razem z radnym Markiem Wilkiem złożyliśmy odpowiednie pisma do Prezydenta
i jednostek miejskich. Oprócz tego, jako członek Komisji Finansów poddałam ten temat dyskusji podczas posiedzenia na w/w komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała mój wniosek. Temat boiska jest cały czas analizowany i miejmy nadzieję, że wreszcie uda się osiągnąć tak długo oczekiwany przeze mnie cel.

BOISKO 5 BOISKO 4 BOISKO 3 BOISKO 2 BOISKO 1ZAŚW 001