Miesięczne archiwum: Maj 2014

SAMORZĄDOWIEC ROKU 2012/2013

samorządowiec 235
Kapituła IV edycji konkursu ?Samorządowiec Roku? organizowanego przez Oficynę Wydawniczą Regiony oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP przyznała złote klucze samorządowcom, którzy w roku 2012-2013 wykazali wiele działań służących lepszemu zaspakajaniu potrzeb społecznych oraz tworzyli warunki dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, przyczyniające się do unowocześnienia potencjału społecznego i gospodarczego miast, gmin i powiatów województwa śląskiego. 
W konkursie ocenie poddany był wkład i dokonania liderów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia ich otwartości na problemy i oczekiwania mieszkańców, poszukiwania aktywnych form komunikowania się władz ze społecznościami lokalnymi, innowacyjność 
w kreowaniu polityki lokalnej oraz współpraca z biznesem i trzecim sektorem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.Jest mi niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów znalazł się Prezydent Miasta Bytom Pan Damian Bartyla oraz moja skromna osoba!
Jestem szczerze wzruszona tym wyróżnieniem i zmotywowana do dalszej pracy samorządowej!!!
samorządowiec 232samorządowiec 226

NAWIERZCHNIA ULICY LAZARÓWKA

Mieszkańcy Suchej Góry od lat zabiegają o remont ulicy Lazarówka. Obecnie jest tam nawierzchnia, po której bardzo źle się jeździ. Liczne dziury i wyrwy uniemożliwiają normalny ruch. Radni Suchej Góry, w tym moja skromna osoba, staramy się
o wyremontowanie tej drogi. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że MZDiM będzie wykonywał dokumentację inwestycji. Będzie to trwało około dwóch miesięcy, a później konsekwentnie będziemy starali się sprawę doprowadzić do końca.

lazarówka