Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

KANALIZACJA DESZCZOWO-SANITARNA NA UL. KADŁUBKA

Od wielu lat mieszkańcy ulicy Kadłubka w Suchej Górze borykają się z problemem braku na ich ulicy kanalizacji deszczowo – sanitarnej. Jest to dla tych mieszkańców ogromny problem.  Szczególnie uciążliwym wydaje się być brak kanalizacji deszczowej. Woda opadowa, ze względu na specyficzne ułożenie terenu, spływa do piwnic domów, co powoduje zagrzybianie ścian. Zobligowałam się pomóc mieszkańcom ulicy Kadłubka. Kilkakrotnie rozmawiałam z zarządem Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, pisałam interpelacje, doprowadziłam również do spotkania mieszkańców ul. Kadłubka z władzami miasta, Panem Prezydentem Bartylą, Prezesem BPK oraz innymi kompetentnymi w tej sprawie urzędnikami. Efektem rozmów stały się zapewnienia o pilnym zajęciu się problemem. Doszło również do spotkania władz Bytomia i Radzionkowa. Obie gminy zobowiązały się opracować plan połączenia ul. Kadłubka i Długiej, a także oszacowania kosztów wykonania inwestycji. Cały czas monitoruję przebieg działań w tej sprawie i dołożę wszelkich starań, żeby mieszkańcy tejże ulicy mogli się cieszyć z kanalizacji, która ułatwiłaby im codzienną egzystencję.

KANALIZACJA 1 001 KANALIZACJA 2 001 KANALIZACJA 3 001 KANALIZACJA 4 001 KANALIZACJA 5 001 KANALIZACJA 6 001 KANALIZACJA 7 001 KANALIZACJA 8 001 KANALIZACJA 9 001 KANALIZACJA 10 001 KANALIZACJA 11 001

WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO -EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W kwietniu 2013 roku miałam okazję gościć w w/w Zespole Szkół. Pani Dyrektor oprowadzała mnie po szkole i napomknęła, że zostało do wymiany 50% okien. Złożyłam interpelację w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymałam informację, że Szkoła pozytywnie przeszła formalną oraz merytoryczno-techniczną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bytomiu” i została zakwalifikowana na 22 miejsce na liście projektów rezerwowych. Miejmy nadzieję, że sprawę wymiany okien uda się załatwić w miarę szybko.

OKNA EKONOMIK 1 OKNA EKONOMIK 2

PROBLEM TZW. „DZIKICH TARGOWISK”

Dnia 25.03.2013 złożyłam interpelację ws. tzw. „dzikich targowisk” zlokalizowanych
w okolicy targowiska „U Ewy” i sklepu „Biedronka”.
Osoby handlujące na targowisku skarżyły się na nielegalny handel i podbieranie im
klienteli. W interpelacji poprosiłam o zajęcie się tą sprawą. Otrzymałam odpowiedź ze Straży Miejskiej w Bytomiu, że handlujące na „dzikich targowiskach” osoby spełniają wszelkie wymogi określone w przepisach prawa, takich jak Wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej czy uwidacznianie cen na sprzedawanych towarach. W związku z tym, nie ma podstaw prawnych do likwidacji handlu w tym miejscu osiedla.

dzikie targowiska 2 dzikie targowiska 1