UPRZĄTNIECIE TERENU PO FIRMIE „BUDOERG S.A.

Podczas marcowej sesji Rady Miasta złożyłam interpelację ws. uprzątnięcia terenu po zlikwidowanej firmie „Budoerg S.A.” Nieporządek, który pozostał po w/w firmie, jest nie do opisania. Rozwalające się mury, styropian rozrzucony po ulicy, itd., tak nie może wyglądać moja okolica. W odpowiedzi na moją interpelację otrzymałam informację, że PINB w Bytomiu ustala podmiot odpowiedzialny za aktualny stan faktyczny mienia. Po pewnym okresie czasu dowiedziałam się, że teren został już kupiony przez nowego nabywcę
i w ciągu 2-3 miesięcy zostanie uprzątnięty. Póki co czekamy…, jeśli tak się nie stanie, będę temat drążyła dalej.

BUDOERG 1 BUDOERG 1b

 

W sprawie „Budoergu” złożyłam kolejną interpelację, a oto odpowiedź na nią:

BUDOERG 2 001