WIELOFUNKCYJNA SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP NR 43 W BYTOMIU STOLARZOWICACH

Po wielu latach starań przy Szkole Podstawowej nr 43 w Stolarzowicach powstała piękna, wielofunkcyjna sala gimnastyczna. Dotychczas zajęcia wychowania fizycznego organizowano w zwykłej klasie lekcyjnej. Uczniowie klas starszych mogli korzystać z sali gimnastycznej pobliskiego gimnazjum.  Sala gimnastyczna przeznaczona jest do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną. Posiada także boiska treningowe do gry w koszykówkę. Sala połączona jest bezpośrednio ze szkołą dwukondygnacyjnym łącznikiem, dzięki któremu uczniowie bezpośrednio mogą przemieszczać się z budynku głównego na lekcje wychowania fizycznego. Na przedłużeniu sali powstały m.in. pomieszczenia sanitarne, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego, dwie klasy oraz pomieszczenia gospodarcze. Budowa trwała ponad rok. Koszt prawie 4 mln. Bardzo cieszy mnie fakt, że jako Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji mogłam przyczynić się do powstania w/w sali.

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA