WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO -EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W kwietniu 2013 roku miałam okazję gościć w w/w Zespole Szkół. Pani Dyrektor oprowadzała mnie po szkole i napomknęła, że zostało do wymiany 50% okien. Złożyłam interpelację w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymałam informację, że Szkoła pozytywnie przeszła formalną oraz merytoryczno-techniczną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bytomiu” i została zakwalifikowana na 22 miejsce na liście projektów rezerwowych. Miejmy nadzieję, że sprawę wymiany okien uda się załatwić w miarę szybko.

OKNA EKONOMIK 1 OKNA EKONOMIK 2