PROBLEM TZW. „DZIKICH TARGOWISK”

Dnia 25.03.2013 złożyłam interpelację ws. tzw. „dzikich targowisk” zlokalizowanych
w okolicy targowiska „U Ewy” i sklepu „Biedronka”.
Osoby handlujące na targowisku skarżyły się na nielegalny handel i podbieranie im
klienteli. W interpelacji poprosiłam o zajęcie się tą sprawą. Otrzymałam odpowiedź ze Straży Miejskiej w Bytomiu, że handlujące na „dzikich targowiskach” osoby spełniają wszelkie wymogi określone w przepisach prawa, takich jak Wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej czy uwidacznianie cen na sprzedawanych towarach. W związku z tym, nie ma podstaw prawnych do likwidacji handlu w tym miejscu osiedla.

dzikie targowiska 2 dzikie targowiska 1