SAMORZĄDOWIEC ROKU 2012/2013

samorządowiec 235
Kapituła IV edycji konkursu ?Samorządowiec Roku? organizowanego przez Oficynę Wydawniczą Regiony oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP przyznała złote klucze samorządowcom, którzy w roku 2012-2013 wykazali wiele działań służących lepszemu zaspakajaniu potrzeb społecznych oraz tworzyli warunki dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, przyczyniające się do unowocześnienia potencjału społecznego i gospodarczego miast, gmin i powiatów województwa śląskiego. 
W konkursie ocenie poddany był wkład i dokonania liderów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia ich otwartości na problemy i oczekiwania mieszkańców, poszukiwania aktywnych form komunikowania się władz ze społecznościami lokalnymi, innowacyjność 
w kreowaniu polityki lokalnej oraz współpraca z biznesem i trzecim sektorem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.Jest mi niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów znalazł się Prezydent Miasta Bytom Pan Damian Bartyla oraz moja skromna osoba!
Jestem szczerze wzruszona tym wyróżnieniem i zmotywowana do dalszej pracy samorządowej!!!
samorządowiec 232samorządowiec 226