NAWIERZCHNIA ULICY LAZARÓWKA

Mieszkańcy Suchej Góry od lat zabiegają o remont ulicy Lazarówka. Obecnie jest tam nawierzchnia, po której bardzo źle się jeździ. Liczne dziury i wyrwy uniemożliwiają normalny ruch. Radni Suchej Góry, w tym moja skromna osoba, staramy się
o wyremontowanie tej drogi. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że MZDiM będzie wykonywał dokumentację inwestycji. Będzie to trwało około dwóch miesięcy, a później konsekwentnie będziemy starali się sprawę doprowadzić do końca.

lazarówka