Kompleksowe zagospodarowanie boisk przy Szkole Podstawowej nr 38 w Suchej Górze

Jedną z pierwszych moich interpelacji była interpelacja ws. kompleksowego zagospodarowania boisk przy SP 38 w Suchej Górze. Teren przy szkole jest niezagospodarowany, a jest to świetne miejsce do wykonania boisk i ewentualnie placu zabaw. Razem z radnym Markiem Wilkiem złożyliśmy odpowiednie pisma do Prezydenta
i jednostek miejskich. Oprócz tego, jako członek Komisji Finansów poddałam ten temat dyskusji podczas posiedzenia na w/w komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała mój wniosek. Temat boiska jest cały czas analizowany i miejmy nadzieję, że wreszcie uda się osiągnąć tak długo oczekiwany przeze mnie cel.

BOISKO 5 BOISKO 4 BOISKO 3 BOISKO 2 BOISKO 1ZAŚW 001