WSPÓŁPRACA MDK NR 1 Z KLUBEM „ZNICZ” NA STROSZKU

Na terenie Stroszka działa Klub „Znicz”. Do głównych form działalności klubu należą: sekcja teatralna dzieci, nauka gry na pianinie, sekcja plastyczna, taneczna, robótek ręcznych, klub seniora itd. Dużym wsparciem finansowym i osobowym była współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 w Bytomiu. Nauczyciele MDK świadczyli usługi na rzecz Klubu, do którego na zajęcia przychodzi mnóstwo dzieciaków i młodzieży ze Stroszka ale nie tylko. Poprosiłam o rozeznanie sprawy i ewentualne przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy. W odpowiedzi na moją interpelację otrzymałam informację, że ze względu na ograniczone środki finansowe związane z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych nie jest to możliwe. Ubolewam nad tym faktem, dlatego będę się starała jeszcze coś w tej sprawie wskórać.

znicz 1 001znicz 2 001