MIEJSCA POSTOJOWE UL. HLONDA (OS. ZIĘTKA)

Na Osiedlu Ziętka na ulicy Hlonda jest duże zapotrzebowanie na miejsca postojowe/ parkingi. Większość mieszkańców posiada pojazdy mechaniczne, których niestety nie ma gdzie zaparkować. Napisałam interpelację w tej sprawie już w 2012r. W odpowiedzi otrzymałam informację, że opracowanie projektu nastąpi w 2013 r, a wykonanie zadania zostanie to ujęte w planie budżetowym na 2014r. Ze względu na ograniczony budżet nie udało się tego zadania zrealizować. Postanowiłam dalej drążyć temat. Doprowadziłam do spotkania przedstawicieli MZDiM z Panem Dyrektorem ds. Technicznych na czele z mieszkańcami z tej dzielnicy. Wnioski ze spotkania były jednoznaczne: miejsc do parkowania brakuje. Dlatego temat ten musi powrócić w roku następnym, co mieszkańcom obiecałam.

HLONDA 1 001 HLONDA 2 001