WSPÓŁPRACA Z OSP GÓRNIKI I SUCHA GÓRA

ZDJĘCIA 122
Przez cały czas mojej kadencji jako radnej staram się współpracować z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Uważam, że strażacy swoim wielkim zaangażowaniem
i chęcią niesienia pomocy zasługują na najwyższe uznanie.  W trakcie dwóch lat udało mi się „wydeptać” środki na:

a) OSP Sucha Góra
-drzwi wjazdowe oraz bramę i ogrodzenie
-krzesła i stoliki (z odzysku, ale w dobrym stanie)
-dofinansować z własnych środków zakup farb do malowania

b) OSP Górniki
-siłownię zewnętrzną
-piłę tarczową do cięcia drzewa
-zorganizowanie festyny z okazji „90 lecia OSP” w Górnikach i Stolarzowicach
-zorganizowanie festynu „Na zakończenie wakacji” (ufundowanie piłek, siatki do siatkówki plażowej
i innych nagród)

W dalszym ciągu, jeśli uda mi się zostać ponownie radną, będę wspierała te jednostki. Mam już kilka rzeczy w planie. Ale nie będę o nich pisała, żeby nie zapeszyć.